...ubytování s komfortem v Sušici...
...restaurace s krajovými specialitami...
...rodinný hotel, svatby, firemní akce...
...stylová regionální kuchyně...

Ubytovací řád

            Vedení hotelu Na Pekárně přeje hostům příjemný pobyt a odpočinek. Jedním z předpokladů je, že každý ubytovaný host bude dodržovat ustanovení ubytovacího řádu v plném rozsahu.

1. Ubytovat se můžete pouze po předložení průkazu totožnosti.

2. Ubytování hostů je možné po 14.00 hodině. Pokoj je rezervován do 17.00 hodin, není-li dohodnut pozdější příjezd.

3. Hotelový pokoj jste povinni uvolnit poslední den pobytu nejpozději do 10.00 hodin. Neučiníte-li tak, můžeme Vám účtovat cenu za další den.

4. Hotelový host má právo užívat pokoj jen po dobu sjednanou v recepci.

5. V pokoji může hotelový host přijímat návštěvy pouze se souhlasem recepce v době od 2.00 do 22.00 hodin.

6. Při pozdním příchodu má host možnost použít zvonku u vchodu. Noční služba v recepci pak vchod odemkne.

7. V době od 22.00 do 7.00 hodin dodržujte noční klid.

8. Žádáme hotelové hosty, aby nepřemísťovali zařízení pokojů a nezasahovali do rozvodových sítí elektrického proudu a nerozlaďovali TV.

9. Zásadně nepoužívejte vlastní elektrické spotřebiče mimo holicích strojků a vysoušeče vlasů.

10. Na pokoji není dovoleno kouřit. Dále není dovolena no pokojích skladovat lyže a sportovní potřeby – sušit houby a jiné lesní plodiny.

11. Žádáme hosty, aby při odchodu z pokoje uzavřeli vodovodní kohoutky a zhasli všechna světla. Po uzamčení pokoje odevzdejte klíč na recepci. Děkujeme.

12. Z bezpečnostních důvodů nenechávejte děti do 10 let na pokoji samotné.

13. Za škody způsobené na majetkku ubytovacího zařízení zodpovídá host podle platných předpisů.

14. Snídaně probíhají od 7.00 do 9.15 hodin v sále hotelu.

            Prosíme, dodržujte tento ubytovací řád, protože v případě porušení má vedení hotelu právo odstoupit od smlouvy před uplynutím dohodnuté doby.

 

                                                                                              Děkujeme